Ministarsko vijeće Energetske zajednice odlučilo usvojiti "Treći paket"

18.10.2011

"Energetska zajednica je referenca za regionalnu suradnju u području energetike. Današnje usvajanje trećeg paketa označava značajan korak naprijed u energetskoj zajednici i pokazuje da su ugovorne stranke spremne za prevladavanje postojećih prepreka i napredak zajedno sa svojim partnerima iz EU ka paneuropskom energetskom tržištu", izjavio je Günther Oettinger, europski povjerenik za energiju. "Današnja odluka nije kraj puta, već naprotiv, samo prvi korak, i sada nam slijedi rad na implementaciji ove odluke u praksi." dodao je Fabrizio Barbaso, zamjenik ravnatelja Opće uprave za energiju Europske komisije.

Odluka Ministarskog vijeća uključuje posebne rokove za odredbe, kao što su pravila o razdvajanju ili certificiranju operatera prijenosnog sustava trećih zemalja, te pojašnjava ulogu Energetske zajednice u praktičnoj provedbi usvojenih pravila. Vijeće je naglasilo potrebu za početak usklađivanja regionalnih mreža kodova s onima Europske unije, bez odlaganja.

Ugovor o energetskoj zajednici, koji je stupio na snagu u srpnju 2006, bio je vezan u „drugi paket“ EU direktiva vezanih uz razvoj unutarnjih tržišta električne energije i plina (iz 2003. godine). S druge strane, EU je u srpnju 2009. usvojila „treći“ paket direktiva i uredbi vezanih za unutarnje tržište plinom i energijom kako bi učinila svoje tržište energijom potpuno učinkovitim. Stupanjem na snagu „Trećeg paketa“ unutar država članica EZ, stvorilo se okruženje u kojem je Energetska zajednica zaključila kako treba provesti izmjene i dopune pravne stečevine kako bi se održala evolucija zakona EU. U rujnu 2010. Ministarsko vijeće energetske zajednice je prihvatilo preporuku za implementacijom „Trećeg paketa“, koja je sada pretvorena u pravno obvezujuću odluku.

Iako je Hrvatska radi pristupanja Europskoj zajednici već poduzela korake u smjeru implementacije „Trećeg paketa“ u nacionalno energetsko zakonodavstvo, ovim će se osigurati napredak i harmonizacija u nacionalnim tržištima država potpisnica Energetske zajednice (tzv. Uključenih stranki Energetske zajednice) te olakšati i poboljšati prekogranično trgovanje u regiji.

Komentari

07.02.2013 14:55 Maja Uzelac

Pa sretno!


Pošalji komentar

Prijavite se ili registrirajte da biste mogli unijeti komentar.