Označavanje električnih kućanskih uređaja

28.01.2008

Energetske oznake služe za informiranje kupca o potrošnji energije i utjecaju na okoliš pojedinog uređaja. Veća energetska učinkovitost uređaja u odnosu na drugi uređaj iste vrste, znači da se za istu ili veću razinu usluge troši manje energije i na taj način se ostvaruju energetske i novčane uštede. Energetske uštede su također izravno povezane sa smanjenjem emisija štetnih plinova jer se smanjuje i količina fosilnih goriva potrebnih za proizvodnju električne energije.
Standardizacija energetskih oznaka, te neovisno ispitivanje uređaja predstavlja dodatni mehanizam zaštite kupaca od netočnih i neistinitih podataka o energetskoj potrošnji. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupac mora dobiti točne i relevantne podatke o uređaju, kako bi odluka o kupnji bila što racionalnija i uključila procjenu cijene energije utrošene tijekom životnog vijeka uređaja. Energetski standardi obvezuju proizvođače uređaja da isporučuju samo one uređaje koji zadovoljavaju minimalnu razinu energetske učinkovitosti. Uređaji koji ne zadovoljavaju energetski standard moraju se tehnološki unaprijediti, ili ih se jednostavno mora prestati proizvoditi.

Zakonski dokument kojim se određuje označavanje električnih kućanskih uređaja u Hrvatskoj je Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja koji je u primjeni od 1. svibnja 2006. godine.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sljedeće skupine kućanskih uređaja:

 • hladnjake i ledenice, te njihove kombinacije,
 • perilice rublja,
 • bubnjaste sušilice rublja,
 • kombinirane perilice-sušilice rublja,
 • perilice posuđa,
 • električne pećnice,
 • klimatizacijske uređaje,
 • električne izvore svjetla napajane direktno iz mreže.

Navedeni kućanski uređaji koji za pogon koriste električnu energiju, a proizvode se u Republici Hrvatskoj ili se uvoze na područje Republike Hrvatske, radi stavljanja na hrvatsko tržište moraju biti označeni oznakom energetske učinkovitosti. Svaki od gore navedenih uređaja ima posebno definiranu oznaku energetske učinkovitosti. Na slici je prikazan primjer energetske oznake za hladnjak.

Ostali primjeri energetskih oznaka koje se primjenjuju na hrvatskom tržištu izgledaju slično, ali sadrže podatke relevantne za kvalitetan odabir pojedinih vrsta uređaja.

Kao što je vidljivo, posebno mjesto na oznaci zauzima razred energetske učinkovitosti. Razred energetske učinkovitosti kreće se u rasponu od A do G s tim da A znači manju potrošnju energije, a G veću. Za neke uređaje (primjerice za hladnjake) definirani su i razredi A+ i A++. Način izračuna u koji razred energetske učinkovitosti pripada određeni uređaj detaljno je opisan i može se naći u Pravilniku o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja.

Ipak, prosječnom se kupcu nameće pitanje isplati li se kupovati energetski učinkovitije uređaje i kako ove oznake zaista pomažu u stvarnom životu? Odgovor je dan kroz primjer kupovine hladnjaka.

Primjer: Za koliko vremena će se kućanstvu isplatiti investicija u kupovinu hladnjaka model X, razreda energetske učinkovitosti A u odnosu na model Y razreda energetske učinkovitosti B?

Pretpostavka: Kućanstvo ima ugovoren plavi tarifni model za preuzimanje električne energije.

Hladnjak model X je nešto većeg volumena, godišnja potrošnja električne energije prema katalogu iznosi 346 kWh, a cijena hladnjaka je 2.600 kn. Hladnjak Y ima godišnju potrošnju električne energije 449 kWh, a cijena mu je 2.400 kn.
Karakteristike hladnjaka odgovaraju stvarnim modelima na tržištu.

 • Dodatna investicija u učinkovitiji hladnjak X iznosi 200 kn.
 • Godišnja ušteda u električnoj energiji iznosi 103 kWh= 449 kWh - 346 kWh.
 • Cijena električne energije prema tzv. plavom tarifnom modelu za kućanstva iznosi 0,87 kn/kWh, s uračunatim porezom na dodanu vrijednost.
 • Energetska ušteda od 103 kWh donosi godišnju novčanu uštedu od 103 x 0,87= 89,61 kn.
 • Jednostavni period povrata investicije iznosi 2,23 godine (investicija/godišnja ušteda).
 • Važno je znati da se na ovaj način ostvaruju i uštede u emisiji CO2 u iznosu od 28,5 kg/god. (103 kWh/god × 277 g CO2/kWh).

Na cijenu uređaja jako utječe i njegov dizajn te, kad se računa isplativost ulaganja u energetski učinkovitije uređaje, uz tehničke karakteristike svakako treba voditi računa i o njihovoj fizičkoj sličnosti jer je često razlika u cijeni posljedica dizajna, a ne tehničkih karakteristika.

Može se zaključiti da se kupovina energetski učinkovitijih električnih uređaja isplati te da energetske oznake predstavljaju veliku pomoć u pravilnom izboru. Većina starih uređaja koji se koriste u hrvatskim kućanstvima spadaju u niže razrede energetske učinkovitosti, D, E i F.

Izvori:

(1) "Priručnik za energetske savjetnike", Grupa autora, UNDP Hrvatska, 2007.
(2) Narodne novine, Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja, www.nn.hr,

Vesna Bukarica
28.01.2008.