Časopisi

EGE

21.10.2004

Časopis EGE je stručni časopis koji donosi teme iz energetike, gospodarstva, ekologije i etike u izdanju trtke Energetika marketing.

Časopis tematski obuhvaća donosi aktualnosti iz energetike kod nas i u svijetu, kao i tekstove o opremi za grijanje, klimatizaciju i hlađenje, opremi za regulaciju, upravljanje i mjerenje; gospodarenje energijom; primjeni računala; održavanju, istraživanju, projektiranju i rukovanju energetskim i procesnim postrojenjima; ekologiji; obnovljivim izvorima energije; plinu i plinskim instalacijama; tehnici zavarivanja svih vrsta; dimnjacima, tehnici izgaranja; zdravstvenom inženjeringu, zaštiti voda, pripremi potrošne tople vode te o propisima, normama, certifikatima, stručnim skupovima, simpozijima.
Časopis se prodaje na kioscima, a dostavlja se i svim fakultetima, gospodarskim komorama u Republici Hrvatskoj, veleposlanstvima drugih država u Zagrebu, kao i svim veleposlanstvima Republike Hrvatske u svijetu.

Redakcija posjeduje datoteku od preko 11 000 stručnjaka iz ove djelatnosti, prati sve stručne i ostale manifestacije, forume, okrugle stolove, a i sama je organizator tri simpozija: Energetska i procesna postrojenja - Dubrovnik, INTERKLIMA - Zagreb, Plinarski forum te od ove godine i Seminar o tlačnoj opremi.

Izabrane članke možete pogledati na stranicama časopisa.

Elektro

Časopis ELEKTRO pokriva više područja elektrotrotehnike: elektroenergetiku - proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, te korištenje alternativnih izvora energije, telekomunikacije, elektroakustiku, automatiku, inustrijsku elektroniku, električne strojeve, zakonododavstvo i normizaciju na podruju elektrotehnike. Časopis prati nove tehnologije i pri tomu nastoji obratiti pažnju i na povratni utjecaj tehnologija na čovjeka i neke štetne aspekte. Također promovira ekološki opravdanije tehnologije i procese. Časopis prati različite stručne skupove i sajmove, te educira učenike, studente i inženjere elktrotehnike u njihovu svakodnevnom radu.

Namijenjen je razvojnim, prodajnim i pogonskim inženjerima, tehničkim poslovodstvima poduzeća, distributerima i zastupnicima stranih poduzeća, elektroinstalaterima, poduzećima koja se bave plasmanom elektrotehničkog ili elektroničkog materijala, serviserima elektrotehničkih uređaja i opreme te svim ostalim inženjerima koji žele biti utoku sa svim područjima elektrotehnike.

Elektroenergetika

20.10.2004

Elektroenergetika je stručni časopis tematski vezan uz proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije. Izlazi 4 puta godišnje i sadrži oko 54 stranice. Namijenjen je svima koji se bave tom problematikom, a posebno zaposlenicima u elektroprivredi.

U časopisu se mogu naći stručni članci (znanstveni članci se iznimno objavljuju ukoliko postoji konsenzus kolegija), iskustava iz Svijeta sa područja elektroenergetike, najave savjetovanja i simpozija, vijesti iz Hrvatske i Svijeta, najave novih knjiga i časopisa, obilježavaju se važnije obljetnica te se ukazuje se na novo prihvaćene norme i pravilnike.

Svi članci objavljeni u časopisu su recenzirani od strane redakcijskog kolegija, glavnog i izvršnog urednika.

Energija

20.10.2004

Energija je stručni časopis Hrvatske elektroprivrede koji izlazi 6 puta godišnje. Izdaje se uz financijsku pomoć Ministarstva znanosti i tehnologije. Časopis izlazi od 1951. godine.

Područje koje se obrađuje u časopisu je većinom elektroenergetski sustav, no otvoren je i za sve priloge s područja energetike. U Energiji se tiskaju izvorni znanstveni članci kao i članci iz prakse, vijesti iz elektroprivrede, zanimljivosti iz svijeta, priopćenja i članci graditelja elektroenergetskih objekata, proizvođača energetske opreme i materijala.

Osnovne teme članaka u časopisu odnose se na planiranje razvoja, izgradnju, pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i njegovih elemenata te elektroenergetskog sustava kao cjeline. Teme pokrivaju područje proizvodnje, prijenosa i upravljanja, distribucije i opskrbe električnom energijom. Pri tomu se obrađuju tehnički, ekološki, ekonomski i financijski, informatički i organizacijski, pa i sociološki problemi vezani za elektroenergetski sustav.

Časopis je uvršten u baze podataka važnijih referalnih centara širom svijeta.

Na stranicama časopisa možete skinuti pdf verziju.

HEP Vjesnik

20.10.2004

HEP Vjesnik je mjesečnik Hrvatske elektroprivrede koji izlazi od 1986. godine. Namijenjen njenim radnicima i umirovljenicima, a upućuje se i tehničkim školama, fakultetetima, ministarstvima i političkim stankama, kao i poslovnim partnerima Hrvatske elektroprivrede.

HEP Vjesnik prati život i rad Hrvatske elektroprivrede te bilježi povijest. Uz poslovne i stručne napise, objavljuje članke o životu i radu radnika Hrvatske elektroprivrede na cijelom području Hrvatske.

Na stranicama časopisa možete skinuti pdf verziju.

INA Časopis

16.02.2005

INA časopis je časopis za naftno i plinsko gospodarstvo, a izdaje ga INA-Industrija nafte d.d. Osim novosti iz naftnog i plinskog sektora, te rada INA-Industrije nafte, donosi zanimljivosti iz znanosti, povijesti i ekologije.

Časopis izlazi tromjesečno. Besplatno se šalje poduzećima, poslovnim partnerima i djelatnicima.

Časopis se može pregledavati i na Internetu na adresi http://www.ina.hr/hrv/page.asp?p=1101

INA Glasnik

16.02.2005

INA Glasnik je tvornički list INA-Industrija nafte d.d. Izlazi dvotjedno i donosi informacije o radu i djelovanju INA d.d. i njenih djelatnika.

Iako Glasnik donosi vijesti i zanimljivosti iz područja naftne i plinske industrije, po svom profilu je usmjeren na djelatnike INA d.d. kojima kroz korisne informacije omogućava bolju kvalitetu rada.

INA Glasnik se može pregledavati i na Internetu na adresi http://www.ina.hr/hrv/page.asp?p=1100

Končarevac

20.10.2004

Končarevac je mjesečni glasnik Končar elektorindustrije d. d.

Među prvim tvorničkim listovima je u Hrvatskoj i izlazi 7. 11. 1947. Na početku (do 1950.) izlazi dvaput mjesečno pod nazivom Svjetlost, zatim pod imenom Vjesnik izlazi dvomjesečno. Od 1964. se zove Končarevac i izlazi kao mjesečnik.

Končarevac je danas jedan od najinformativnijih i najkvalitetnijih tvorničkih glasnika u Hrvatskoj. Donosi novosti iz svih poduzeća Končar grupe i reportaže sa sudjelovanja društava Grupe na sajmovima, kongresima i sličnim manifestacijama. Poseban je naglask na novim dostignućima i prihvaćenim novim tehnologijama u društvima Grupe. Izvještaji o poslovanju i strukturi prihoda pojedinih društava također se pojavljuju u Končarevcu. U svakom se broju nalazi i interview Željke Ogreste sa nekim od značajnih djelatnika Končar grupe.

Zabavni kutak sa križaljkama, kao i vijesti o aktivnostima kluba umirovljenika i sportskih događaja u organizaciji djelatnika ili društava Grupe nalaze se u svakom broju.

NEK Energija i okoliš

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izdaje Bilten "NEK: Energija i okoliš" o radu nuklearne elektrane Krško i njenom utjecaju na okoliš. Bilten vrlo sažeto kroz tablice i grafikone prikazuje pojedinačne utjecaje NE Krško na okoliš.

Bilten izlazi mjesečno, a može se naći na stranicama Ministarstva na adresi http://www.mingorp.hr/cache.aspx?pg=default.asp&cache=1&id=85&glink=

Postoji mogućnost je da određeni sadržaji na hrvatskom dijelu Interneta nisu navedeni u energetskom imeniku. Kako nam je želja uspostaviti cjeloviti imenik, molimo Vas da nam pošaljete informacije o novim ili skrivenim sadržajim na adresu info@mojaenergija.hr.