Sinergija

26.02.2009

Misija portala MojaEnergija je trajno obrazovati, informirati i povezivati sve zainteresirane u području energetike i doprinositi razvoju hrvatskog energetskog sektora na temeljima održivosti, stručnosti, dijaloga i zaštite okoliša.

Radi toga se portal usmjerava tako da postane središnje mjesto za obrazovanje i informiranje o energetici u Hrvatskoj. Posebnost na kojem se gradi je mogućnost da ga sami korisnici proširuju sadržajima.

Gledajući različite projekte koji se provode u Hrvatskoj vezano uz energetiku, svim tim projektima je potrebna čim veća vidljivosti ali, još i više, međusobna povezanost provoditelja tih projekata i njihovih korisnika. Stoga se potiče korištenje portala MojaEnergija kao infrastrukture za razmjenu i širenje informacija.

U kontekstu vanjskih projekata, sudionici i korisnici tih projekta će se upoznati s portalom, njegovim sadržajima i mogućnosti prezentacije vlastitih sadržaja, ideja i inicijativa. Kako svi korisnici portala MojaEnergija mogu sami stvarati nove sadržaje, poticat će korisnike da iskoriste izgrađenu infrastrukturu portala. Pojedinci, školske grupe, udruge i drugi mogu, bez potrebe za razvojem vlastitih web stranica, predstaviti svoje projekte vezane uz energetiku širokom krugu posjetitelja Interneta u kratkom vremenu i bez poznavanja izrade web stranica.

Na ovaj način - stvara se sinergija! S jedne strane, portal MojaEnergija će se i dalje proširivati i popunjavati sadržajima. S druge strane, zainteresirani će imati na raspolaganju kvalitetan medij za širenje informacija. Ukupno gledajući, na jednom mjestu raste baza materijala i informacija o svim energetskim temama, što pojedinci ili grupe mogu iskoristiti za svoje obrazovanje ili za samostalno stvaranje vlastitih projekata.

Pod pojmom Zajednice krije se okvir za razvoj portala MojaEnergija na temeljima suradnje i zajedništva svih zainteresiranih neovisno o pripadnosti određenoj grupi ili instituciji. Zajednica i razvoj portal samo je dijelom vezan uz Društvo za oblikovanje održivog razvoja koje osigurava osnovni organizacijski okvir djelovanja, te se brine o infrastrukturi i osiguravanju načela razvidnosti, nepristranosti i stručnosti .

Stoga Vas pozivamo da se priključite Zajednici portala MojaEnergija i aktivno pridonesete razvoju energetike u Hrvatskoj putem popularizacije, obrazovanja i informiranja na internetu.

Vaši prvi koraci prema Zajednici su registracija na portalu, te upoznavanje s mogućnostima objave informacija o vlastitim projektima!


26.02.2009.

Civilno društvo

Da bismo mogli razmotriti ulogu koju civilni sektor ima ili bi trebalo imati na području energetike, potrebno je znati što je to civilno društvo, zašto mu je energija važna i potrebna, te na koje načine energetski sektor, kao dio poslovnog sektora, i civilni sektor međudjeluju. Da bi suradnja između javnog, civilnog i poslovnog energetskog sektora bila uspješna, potrebno je upoznati se sa svim dionicima, njihovim ulogama te pozitivnim primjerima već ostvarene suradnje.

Što je to civilno društvo?

12.10.2008

Suvremena demokratska društva odlikuju se paralelnim postojanjem i stalnim preplitanjem aktivnosti triju sektora: javnoga, poslovnog i civilnog. Civilni sektor prvenstveno je organiziran u udrugama i inicijativama građana, a najkraće rečeno, to su građani koji se aktivno i slobodno upliću u sve sfere društvenog djelovanja. Civilno društvo je društvo u kojem civilni sektor preuzima važnu i aktivnu ulogu.

Međudjelovanja civilnog i energetskog sektora

12.10.2008

Civilni sektor, kao manje ili više formalan ali svakako artikuliran glas zainteresiranih građana prvenstveno je organiziran u udrugama i inicijativama građana. Kada se razmišlja o međudjelovanju civilnog društva i energetskog sektora, odnosno poslovnog sektora u cjelini, može se zaključiti da građani nisu zainteresirani za poslovni sektor kao takav, već ih zanimaju utjecaji koje on ima na njih osobno i društvo u cjelini.

Mreže za održivi razvoj

Broj sadržaja u mapi: 16

Blogovi

Broj sadržaja u mapi: 5

Udruge

Broj sadržaja u mapi: 4

Katalog udruga na portalu MojaEnergija je zamišljen kao web katalog udruga koje djeluju po Hrvatskoj.

Linkovi

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

URL: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/

Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva osnovao je posebnim zakonom (NN 173/03) Hrvatski sabor, kao javnu zakladu s osnovnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Nacionalna zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unaprjeđuju demokratske institucije društva.

Vrijednosti na kojima počiva vizija Nacionalne zaklade i njenih ciljeva su: poštivanje ljudskih prava, javnost djelovanja, odgovornost svih (su)dionika razvoja zajednice, suradnja i dijalog svih (su)dionika razvoja zajednice, informiranost, tolerancija i uvažavanje raznolikosti te nenasilje.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Civilnodrustvo.hr

URL: http://www.civilnodrustvo.hr/

Civilnodruštvo.hr je portal čiju je izradu potakla Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, s osnovnom namjerom da se ponude raznoliki sadržaji i usluge potrebni inicijativama i organizacijama civilnoga društva, donatorskim organizacijama te javnom i profitnom sektoru u njihovom djelovanju usmjerenom na razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Portal sadržava nekoliko sučelja za zasebne sadržajne i servisne module za koje će biti osnovani projektni timovi. Konačan broj modula odredit će se s obzirom na potrebe koje iskažu predstavnici inicijativa i organizacija civilnoga društva te s obzirom na interes za sudjelovanjem u njihovu razvoju.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

INFO-PULT.NET

URL: http://info-pult.net/

Ovaj portal omogućuje svima, a posebno mladim ljudima, da uzmu sve što im Hrvatska, ali i svijet, pruža! Portal je nastao kao težnja za boljom protočnosti i dostupnosti informacija kao jednog od najvećeg razloga neaktivnosti (posebno mladih) ljudi.
Nakon više od godinu i pol vođenja, portal se specijalizirao isključivo za informacije o neformalnom obrazovanju i aktualne natječaje.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

H-alter

URL: http://www.h-alter.org/

H-ALTER - Novine H-rvacke ALTER-native

Nakladnik - Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Zagreb.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

ZaMirZINE

URL: http://www.zamirzine.net

ZaMirZINE - novine za civilno društvo i urbanu kulturu, nakladnika ZaMirNET-a građanske udruge koja se bavi izgradnjom civilnog društva, promoviranjem kulture mira i ideje održivog razvoja u Hrvatskoj i regiji.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori